Χωρίς κατηγορία

Φτάνουν τα 44 λεπτά κλειστά οι προσφορές στο επιδοτούμενο βαμβάκι…

Εναλλακτική προσφορά τα 37 λεπτά ανοιχτά από µεγάλη εκκοκκιστική επιχείρηση της Θεσσαλίας. «Κολληµένο» πέριξ των 66 σεντς εδώ και τρεις εβδοµάδες το βαµβάκι στα διεθνή χρηµατιστήρια.

Προσφορά για σύσπορο βαµβάκι στα 41 λεπτά το κιλό κλειστά, µε προσαύξηση έως και 3 λεπτά για ποικιλίες βάµβακος µε πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά κυκλοφορεί τις ηµέρες αυτές […]

περισσότερα...