(Ελληνικά) Νέα

Φτάνουν τα 44 λεπτά κλειστά οι προσφορές στο επιδοτούμενο βαμβάκι…

Εναλλακτική προσφορά τα 37 λεπτά ανοιχτά από µεγάλη εκκοκκιστική επιχείρηση της Θεσσαλίας. «Κολληµένο» πέριξ των 66 σεντς εδώ και τρεις εβδοµάδες το βαµβάκι στα διεθνή χρηµατιστήρια.

Προσφορά για σύσπορο βαµβάκι στα 41 λεπτά το κιλό κλειστά, µε προσαύξηση έως και 3 λεπτά για ποικιλίες βάµβακος µε πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά κυκλοφορεί τις ηµέρες αυτές […]

περισσότερα...

聚氨酯……你只需要知道!

多年来,聚氨酯已经取代了许多备件中的橡胶,我们正在寻求更多的硬度,但同时具有足够的灵活性以提供比各种橡胶混合物更好的性能。
橡胶或聚氨酯? 多年来,国外棉花采摘机的用户由于其特性而选择了聚氨酯。 正如棉花收割机制造商所建议的那样,一般的收割条件以及机器要求的提高,使得聚氨酯成为许多情况下比橡胶更好的选择。
在希腊,由于采伐条件和这些备件的成本较低,橡胶仍然是机器不能收集很多土地并且用户正在寻求经济但仍是复杂选择的地区的主要选择。
______________多年来一直从欧洲或美国选择聚氨酯生产商,因为它们的质量始终如一,但基本上是为了它们提供的材料的安全性
作为原材料,聚氨酯包含各种成分的无数组合。 出于这个原因,所使用的成分的安全性及其证明的来源是非常重要的。 ____________只使用经相关欧洲机构验证和认证的材料。
通过这种方式,我们确保了我们备件的最大安全性和更好的性能。

περισσότερα...

我们的专业……doffer

_____________是欧洲最小的单位之一,通常在全球范围内拥有垂直生产和Doffer专用以及棉花采摘机的其他消耗品。 我们的产品在希腊市场和国际上都很知名,我们与西班牙,中国,南非,美国或土库曼斯坦等国家的专业零部件公司建立了联系。
我们的Doffer采用特殊的聚氨酯配方制成,以最大限度地提高零部件的性能,并确保更清洁的收获和更长的运行时间,展现出卓越的抗DOFFER连续摩擦性能。

περισσότερα...

由________________更新的新网站

我们新的,易于使用和功能强大的新网站旨在为我们的客户提供最直接,最有效和最优质的信息。 更新的网站专为所有类型的设备而设计。 现在你看到我们,你从任何地方读到我们!
新改进的网站功能:
•升级产品介绍。
•生产系统的可用证书。
•有关公司的组织,课程和理念的有用信息。
•关于_____________和道夫更新的中央新闻更新。
访问重新设计的网站____________,浏览和发现顶级生产公司道夫!

περισσότερα...